Siekiant įvertinti projekto veiklų ir (ar) jų rezultatų pažangą ar pasiekimą, patikros vietoje turi būti atliekamos nevykstant į projekto įgyvendinimo vietą. Paramos gavėjas naudodamas „NMA agro“, geografiniu žymeniu pažymėtose nuotraukose siunčia tikrinamus dokumentus kaip papildomą medžiagą ir (ar) kitus įrodymus apie savo vykdomą veiklą. „NMA agro“ programėlės naudojimo instrukciją galite rasti adresu: https://www.nmaagro.lt/kaip-naudotis/

Su paramos gavėjais, pateikusiais įgyvendinamų projektų mokėjimo prašymus arba atrinktais kasmetiniams patikrinimams, pagal paraiškoje nurodytą kontaktinę informaciją susisieks atsakingas už patikros vykdymą NMA specialistas bei informuos, kad „NMA agro“ programėlės pagalba pateiktumėte reikalingus patikrai atlikti duomenis/dokumentus/foto nuotraukas. Dokumentų, kurie NMA jau pateikti su mokėjimo prašymu, pakartotinai teikti nereikia. Jei projekto įgyvendinimo metu įsigyta technika/įranga, vykdomi statybų, rekonstrukcijos, remonto darbai, prašytumėme padaryti ne mažiau kaip 5 kiekvieno paramos objekto fotonuotraukas.

Fotonuotraukos, naudojantis „NMA agro“ programėle, daromos taip:

  • Fotografuoti pradedame nuo projekto viešinimo stendo.

Viešinimo stendas

  1. Už paramos lėšas įsigyta technika ir įranga, kompiuterinė įranga fotografuojama taip, kad aiškiai būtų matomas paramos objektas ir visa reikalinga informacija technikos tapatumui nustatyti, taip pat papildoma įranga, nurodyta specifikacijose, ir motovalandos (jeigu taikoma) bei viešinimo lipdukas.
  1. Jei vykdomi statybų, rekonstrukcijos, remonto darbai, fotografuojama taip, kad aiškiai būtų matomas tiek visas objektas iš išorės ir vidaus, tiek atskiros didžiausios jo dalys. Nuotraukose turi būti užfiksuoti už paramos lėšas atlikti darbai, pateikti matavimai.