Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama, kad ūkininkai galėtų susipažinti su visomis „NMA agro“ galimybėmis ir jas pritaikytų savo poreikiams, parengė mobiliosios programėlės naudojimo vaizdo instrukcijas.

Instrukcijose žingsnis po žingsnio paaiškinama, kaip siųsti pranešimus apie įvykdytas veiklas ar pastebėtus pažeidimus, kaip stebėti auginamų pasėlių būklę bei atlikti kitus veiksmus.

I. Pranešimų siuntimas

Šioje dalyje paaiškinama, kaip paramos gavėjas gali informuoti NMA, taip pat Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ar VšĮ „Ekoagros“ apie įsipareigojimų laikymosi faktus, atliktas veiklas laukuose.

Dalyvaujantys investicinių priemonių veikloje gali informuoti NMA apie ištaisytus investicinių projektų mažareikšmius pažeidimus, pateikti trūkstamus dokumentus, atsiųsti įrodančią medžiagą apie vykdomus mokymus, renginius ir parodomuosius bandymus.

Pasirinkus tipą „Pranešti apie pažeidimus“, bet kuris Lietuvos pilietis anonimiškai gali informuoti NMA arba kitas institucijas (Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Valstybinę augalininkystės tarnybą, Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, Aplinkos ministeriją) apie pažeidimus, susijusius su ES paramos panaudojimu, ar apie netinkamo ūkininkavimo faktus. Pateiktus duomenis įstaigos apdoroja pagal savo kompetenciją. Pavyzdžiui, pranešimus apie Sosnovskio barščiais apaugusius laukus gauna Aplinkos ministerija.  Tuo tarpu NMA tikrina su paramos administravimu susijusius pranešimus (apie šienavimo, juodojo pūdymo priežiūros, mėšlo tvarkymo pažeidimus, išdegusius plotus laukuose, netinkamą investicinių projektų viešinimą ir t. t.). Tad, jei kyla su pranešimo nagrinėjimu susijusių klausimų, reikėtų keiptis į atsakingą instituciją.

Pranešimų siuntimo vaizdo instrukciją rasite čia.

II. Laukų stebėsena

Stebėdami laukus ūkininkai gali aktualiu metu įvertinti laukų būklę ir nedelsdami atlikti būtinus laukų priežiūros veiksmus. Laukus galima stebėti neišeinant iš namų, naudojantis „Sentinel“ palydoviniais vaizdais, kurie atnaujinami kas 5 dienas.

Savo laukų būklės analizę galima atlikti peržiūrint palydovinių žemėlapių informaciją:

  • augmenijos indekso žemėlapį;
  • augalų streso žemėlapį;
  • natūralių spalvų kompozitą;
  • pasėlių vegetacijos tendencijas ar informaciją apie atliktas veiklas galima peržiūrėti naudojantis įdiegtu palydovinių vaizdų kalendoriumi, kuriame pasirinkus datą bus rodomas konkrečios dienos palydovinis vaizdas, prieš tai žemėlapyje reikia nurodyti dominančią vietą.

Laukų stebėsenos vaizdo instrukciją rasite čia.

III. Kitos funkcijos

Programėlėje visada pagal nutylėjimą rodomas aktualiausias aerofotografinis žemėlapis bei pasėlių laukų ribos, kurios atnaujinamos kiekvienais metais birželio ir liepos mėnesiais. Pasirinkus sluoksnį „Kontroliniai žemės sklypai“, rodomi paramai tinkami plotai ir paramai netinkami plotai bei deklaruojamų žemės ūkio naudmenų grupės.

Sluoksniai „Žemės paviršiaus erozija“, „Natura 2000 teritorijos“, „Šlapynės“, „Apleistos žemės“ sudaro galimybę ūkininkams pasitikrinti, ar jų laukų ribos įbraižytos tiksliai ir deklaruoti pasėlių kodai yra teisingi. Taigi iki deklaravimo pabaigos yra galimybė pasitikslinti pagal matomą informaciją.

Pagalbos skiltyje pateikiama informacija apie programėlės funkcijas ir pranešimo siuntimo bei nuotraukų fotografavimo instrukcija.

Paspaudus liniuotės mygtuką, galima atlikti ploto ir atstumo matavimus telefono ekrane.

Vaizdo instrukciją, kaip naudotis šiomis funkcijomis, rasite čia.

Kur surasti programėlę

Mobilioji programėlė skirta išmaniesiems telefonams, ją surasti ir nemokamai atsisiųsti galima naudojantis „Google Play“ ar „App Store“.

Naudinga informacija: