Siekdami užtikrinti, kad pateikta informacija yra patikima ir tinkama tolimesniam vertinimui, prašome naudotis šia fotografavimo instrukcija ir įsitikinti, kad siunčiamos nuotraukos atitinka šiuos reikalavimus:
  • Nuotraukoje turi matytis fotografuojamo lauko ribą identifikuojanti vieta, t. y. fotografuokite šalia lauko ribos ir atpažįstamo orientyro (1 pav.)
Sklypo riba

1 pav.

  • Nukreipkite telefono kamerą į kraštovaizdžio objektą, pagal kurį galėtume patvirtinti jūsų nurodytą fotografavimo kryptį (2 pav.)
Lauko orientyrai

2 pav.

  • Tolesniam pranešimo vertinimui pateikite 2 nuotraukas, nufotografuotas iš skirtingų matymo vietų. Atskirais atvejais gali būti siunčiamos „macro“ nuotraukos, reikalingos įrodant lauke augančios kultūros rūšį.
  • Įsitikinkite, kad siunčiamo pranešimo  nuotraukos yra tinkamos kokybės. Nefotografuokite esant prietemai, rūkui, prieš saulę, kai matymo laukas su labai ribotu horizontu. Išlaikykite telefoną stabiliai, taip išvengiant neryškių nuotraukų (3 pav.)

Laukų apšvietimas

Saulė lauke

3 pav.

Fotografavimo metu, esant aktualioje vietoje, būtina ramiai palaukti kelias sekundes tam, kad nuotraukos koordinatės būtų kuo tikslesnės. Jeigu naudojate išorinę anteną, ji turi būti kuo arčiau telefone esančios fotoaparato linzės.
Fotokameros aukštis turėtų būti pritaikytas taip, kad objektas būtų aiškiai matomas  lauke ir horizonte.
Jūsų telefono fotokamera turi būti bent 5 mln. pikselių, kad būtų užtikrintas nuotraukų ryškumas ir kontrastas.
Primename, kad siųsdami pranešimus apie atliktas veiklas privalote nurodyti savo vardą, pavardę, valdos nr. arba projekto nr.
Siųsdami pranešimus atkreipkite dėmesį, kad nuotraukose nesimatytų žmonių ar pašalinių objektų, užstojančių matomą vaizdą. Taip pat informuojame, kad siunčiamuose pranešimuose fiksuojamos nuotraukos koordinatės (fotografavimo metu) ir jų išsiuntimo vietos koordinatės, joms nesutapus, gautas pranešimas nebus  toliau vertinamas.