Ūkininkai, kurie, pasibaigus šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpiui, netinkamus paramai skirti plotus sutvarkė ir pavertė juos tinkamais gauti paramą, gali patikslinti kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas naudodamiesi mobiliąja „NMA agro“ programėle. Tai galima padaryti jau dabar, nelaukiant numatyto termino iki gruodžio 1 d.

Ūkininkai raginami pranešti NMA apie buvusius netinkamus paramai plotus paverstus tinkamais, pvz., iškirtus medžius, išrovus kelmus, išvežus nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkius akmenų krūvas ar kt., arba, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais. Tokiems pranešimams pateikti itin patogi mobilioji „NMA agro“ programėlė.

Tokiu būdu galima informuoti ir apie užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu buvo sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.

Pranešant apie KŽS ribų pakeitimus per „NMA agro“, reikia atsiųsti vietovės nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas atliktas pakeitimas. Siunčiant pranešimą reikėtų pasirinkti mygtuką „Pranešti apie atliktą veiklą“, tuomet nurodyti tipą „Sutvarkytas paramai tinkamas plotas“, o tada jau galima fotografuoti – reikia spausti fotoaparato ženkliuką. Nuotrauką galima išsiųsti paspaudus laiško ženkliuką.

Dėl kiekvieno pakeitimo būtina pateikti bent dvi nuotraukas, kuriose būtų matomi nustatyti vietą padedantys objektai – medžiai, kelias, upė, namas ir pan.

Atkreiptinas dėmesys, kad tik patikslinę KŽS ribas pareiškėjai kitais metais galės pretenduoti į išmokas už sutvarkytus ir tinkamais paramai skirti tapusius plotus.

Naudinga informacija: